ارائه خدمات مشاوره و کمک به مشتریان در راستای ایجاد و یافتن بازارهای جدید در سایر کشورها، از مهم ترین خدمات مشاوره و بازرگانی گروه صنعتی زرپلاست می‌باشد.

بدین ترتیب که، مشتری محصول مشخصی را برای واردات در نظر دارد و شرکت زرپلاست در نقش مشاور صنعتی، با توجه به شناخت بازار کشورهای مختلف و اطلاع از تهدیدها و فرصت های موجود، خدماتی اصولی را در راستای بررسی و پیدا کردن محصول باکیفیت که استانداردهای بین المللی را داراست به مشتری ارائه می‌کند و در نتیجه به او در انجام یک خرید مطمئن یاری می‌رساند.

 

مهم ترین خدمات بازرگانی

  • مشاوره 
  • ارزیابی تامین کنندگان خارجی
  • دریافت نمونه محصول از شرکت های خارجی
  • تسهیل واردات