بازیافت

پلاستیک بازیافتی چیست؟

پلاستیک بازیافتی چیست؟

پلاستیک بازیافتی را می توان دوباره وارد چرخه اقتصادی کرد. انجام فرآیند بازیافت به این صورت است که ابتدا پلاستیک را خرد و سپس ذوب می کنند. در نهایت از این پلاستیک های ذوب شده برای تولید محصولات جدید استفاده ...

بازیافت مکانیکی پلاستیک

بازیافت مکانیکی پلاستیک

بازیافت مکانیکی پلاستیک یک نوع از روش های بازیافت پلیمر ها به حساب می آید. بهتر است بدانید که به طور کلی سه روش بازیافت (مکانیکی، شیمیایی، انرژی) برای بازیافت پلیمر وجود دارد.پلاستیک ها طیف گسترده ای از پلیمرها ...

بازیافت پلاستیک

بازیافت پلاستیک

بازیافت پلاستیک سبب تولید محصولات جدید می شود. از محصولات تولید شده می توان به عنوان ماده اولیه و جایگزین مواد پتروشیمی در صنعت پلاستیک استفاده کرد. با توجه به اینکه قیمت مواد بازیافتی بسیار کمتر از سایر مواد اولیه ...

بازیافت شیمیایی پلاستیک

بازیافت شیمیایی پلاستیک

بازیافت شیمیایی پلاستیک فرآیندی است که پلیمر را به مونومرهای اولیه تبدیل می کند. زنجیرها طی این فرآیند شیمیایی شکسته می شوند. در این فرآیند علاوه بر شکستن پیوند مونومر، گاز، الیگومر و سایر اجزا تولید می شوند. پلاستیک در ...