بازی نفتی

بازی نفتی در کانال ۷۰ دلار

بازی نفتی در کانال ۷۰ دلار

طلای سیاه در هر دو شاخص جهانی روز سه‌شنبه با قیمت‌هایی بسته شد که بیش از دو سال آنها را ندیده بود. حالا با تجربه برنت ۷۲ دلاری و وست تگزاس اینترمدییت ۷۰ دلاری نگاه‌ها به نفت دوخته شده است. ...