تزریقی و بادی

ظروف صنعتی پلاستیکی (تزریقی و بادی)

ظروف صنعتی پلاستیکی (تزریقی و بادی)

ظروف صنعتی پلاستیکی (تزریقی و بادی) از جمله ظروفی هستند که امروزه به طور چشمگیری در صنایع مختلف رواج پیدا کرده اند. این ظروف با استفاده از دو روش قالب گیری تزریقی و قالب گیری بادی تولید می شوند. این ...