تولید کننده

پیشنهاد به تولیدکنندگان نفت

پیشنهاد به تولیدکنندگان نفت

پیشنهاد موسسات به تولیدکنندگان نفت سه موسسه معتبر بین‌المللی که هر ماه گزارش خود از بازار نفت و پیش‌بینی خود از آینده را منتشر می‌کنند، در ماه جاری میلادی تغییری در برآوردشان از تقاضا برای ۲۰۲۱ ایجاد نکردند. اوپک، آژانس ...