مدیریت

مدیریت بدون در نظر گرفتن شرایط

مدیریت بدون در نظر گرفتن شرایط

آیا مدیریت افراد بدون در نظر گرفتن شرایط ممکن است؟ مشاور عزیز: چند سال پیش مدیر پروژه بلندمدتی بودم که همکارم «جین» روی آن کار می‌کرد. کار کردن با جین قلق‌های خاص خود را داشت. از نظر مهارت‌های فنی، عملکرد ...