مواد تشکیل دهنده پلاستیک

مواد تشکیل دهنده پلاستیک

مواد تشکیل دهنده پلاستیک

مواد تشکیل دهنده پلاستیک سوخت های فسیلی از قبیل نفت و گاز می باشند. از ترکیب نفت و گاز با اکسیژن و کلر می توان انواع پلاستیک را تولید کرد. بهتر است بدانید که پلاستیک ها در واقع موادی حقیقی ...