پلیمر

ورق های پلیمری چیست؟

ورق های پلیمری چیست؟

ورق های پلیمری چیست؟ از لحاظ ماهیت شیمیایی ورق های پلیمری نوعی رزین گرمانرم بلوری و غیرقطبی هستند. ورق های پلیمری به دلیل دارا بودن مزایای خاص کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارند. از ورق های پلیمری به عنوان ...