کاربرد پلاستیک در پزشکی

کاربرد پلاستیک در پزشکی

کاربرد پلاستیک در پزشکی

کاربرد پلاستیک در پزشکی امروزه به طور چشمگیری گسترش پیدا کرده است. پلاستیک در ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی جایگاه بسیار بالایی داردچرا که این ماده در مقابل کپک و قارچ از قابلیت نفوذ ناپذیری زیادی بهره می برد. تعداد ...